Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industriell design 2 6 hp

Kursinnehåll

Kursen är avsedd att ge en fördjupad kunskap om Industridesign som process och de verktyg och metoder som ingår i processen. Vidare avser kursen öva den egna kreativa processen och förmågan till gestaltning, begrepp och metoder.
Kursen innehåller följande moment:
- industridesign, begrepp och metoder
- kundkrav och konkurrentanalys
- funktionsanalys
- fördjupad skissteknik
- modellteknik
- fördjupad semantik, semiotik
- fördjupad formlära och gestaltning
- idégenerering och konceptförslag
- aspekter kring materialval.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Industriell design 1, 3 hp samt Konstruktionsmaterial, 7.5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TI2K18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-24 07:15:34