Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Intelligenta mobila system 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursplanen är under utarbetande
Kursen förmedlar till studenterna sådana kunskaper i mjukvaruutvecklingsmetoder, projektledning, beslutsfattande, analys, ledarskap, kommunikation, etc. som behövs för att arbeta som dataingenjör i utvecklingsprojekt i industrin. Studenterna ges i kursen möjlighet att applicera de kunskaper de erhållit tidigare i programmet för att utveckla en kvalificerad produkt eller tjänst.

Kursen innehåller följande moment:

- Mjukvaruutveckling: historia, terminologi och metoder
- Mjukvaruutvecklingsmetoder: en överblick
- Projekt som arbetsform, projektledarrollen och projektmodellen
- Projektdefinition inklusive riskanalys, intressentanalys och kostnadsplanering
- En minimalistisk approach till mjukvarudokumentation
- Programvaruutvecklingsmodeller, t ex SCRUM och V-Modellen
- Uppföljning och utvärdering (retrospektiv) över projektet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Mjukvaruprojektmetoder, 7,5 hp, Objektorienterad mjukvarudesign och Android och gränssnittsdesign, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIGK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-04-12 08:09:51