Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Interkulturell och internationell kommunikation (Intercultural and International Communication) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

This course is designed for students/professionals wishing to increase their intercultural understanding
and to gain the tools for building international ties. Students will explore their own culture, begin to
perceive the impact of culture on daily life, learn some of the basic theories of cross-cultural
communication and work towards achieving cross-cultural competence. Focus is placed on the application of theory and research in intercultural communication. Both
crosscultural (comparisons of communication across cultures) and intercultural (communication between
members of different cultures) communication are emphasized.

Kursinnehåll

  • Cultural inheritance and Swedish mentality
  • Worldview, ethnocentrism, non-verbal communication
  • Cultural values and identity, the deep structures of culture
  • Multiculturalism and Cultural Change
  • Immigration, integration and cross-cultural work

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B/6 med lägst betyget Godkänd/E. Dispens medges från kravet i Svenska och Samhällskunskap.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TIKG18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-10-03 14:07:30