Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion till konstruktion 3 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenten kunskap i ritteknik samt kännedom inom modellering i 3D-CAD-miljö. Den studerande kommer även att kunna tolka och förstå 2D-ritningar på detalj- och sammanställningsnivå.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande ritteknik och ritningsstandarder
- Detaljritningar samt sammanställningsritningar med stycklista med ballonger
- Olika typer av måttsättning, samt dess konsekvenser för viktiga funktionsmått
- Klassificering av mått
- Olika typer av vyplacering, snitt, delförstoringar
- Grundläggande måttoleranser samt introduktion till form och lägestoleranser
- Metodik och verktyg vid solidmodellering och tillhörande ritningar
- Modellering av komponenter, plastdetaljer, gjutna detaljer, tunnplåtsdetaljer och
sammanställningar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete, 15 hp och Envariabelanalys, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIKK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-18 16:13:42