Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Inköp (Purchasing) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

The aim of this course is to give advanced knowledge of logistics from a purchasing and supply chain management perspective. The focus is on the purchasing functions importance for the company result.

Kursinnehåll

Målet med kursen är att ge kunskap om logistik från ett inköps och värdeflödesperspektiv. Fokus ligger på inköpsfunktionens betydelse för företagets resultat.

Kursen innehåller följande moment:
• Inköp och strategisk anskaffning
• Leverantörsrelationsinitiering: definiera behov, specificera och dokumentera
• Utvärdera leverantörsportfölj, val av leverantörer
• Förbereda förhandlingar
• Leverans- och betalningsvillkor samt avtalshantering
• Leverantörsrelationer
• Företags samhällsansvar (CSR, engelska för Corporate Social Responsibility)
• Inköpsorder, prestationsmått (nyckeltal), och leverantörsutvärdering
• Leverantörsutvecklingsprocess

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Teknisk logistik, 7,5 hp eller Företagslogistik 15 hp

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIKN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-04-07 11:11:52