Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Innehållsdesign för New Media (Content Design for New Media) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utöka studenternas teoretiska och praktiska kunnande inom grafisk design och visuell kommunikation, med syftet att förbereda dem för det digitala och internetbaserade medielandskapet. Fokus ligger på skapande och formgivning av innehåll för sociala medier och andra digitala plattformar. Kursen ger även träning inom motion graphics och grundläggande videoproduktion. Studenterna lär sig skapa intresseväckande innehåll för specifika marknader, målgrupper och personas.

Kursen innehåller följande moment:
- Innehållsdesign för sociala medier och andra digital platformar
- Estetikens inverkan på användarupplevelsen
- Interaktivt innehåll
- Varumärken och visuella identiteter för digitala medier
- Historieberättande i digitala medier
- Animation och ljud i visuell kommunikation
- Introduktion till ljuddesign
- Kunskap inom mjukvara för motion graphics, video och fotoredigering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Grundläggande grafisk design, 7,5 hp och Visuell kommunikation, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TINK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-12-11 08:05:52