Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Innovation 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till innovation och entreprenörskap som akademisk disciplin liksom praktiskt arbetsområde. Fokus ligger på såväl innovation i befintliga företag (corporate entrepreneurship) liksom innovation sett ur perspektivet företagsstart där en innovation ska omsättas från idé till verklighet på en ny eller befintlig marknad.

Kursen innehåller följande moment:
- Innovationsprocessen
- Entreprenörskap och corporate entrepreneurship
- Marknadsföring kopplat till omsättningen av idé till verklighet med särskilt fokus på business-to-business relationer och interna relationer inom ett företag
- Omvärldsanalys
- Upprättande av affärsplan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Matematisk statistik, 7.5 hp samt Tillverkningsteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TINN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-03-13 10:33:32