Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktionskurs produktframtagning 7,5 hp

Kursinnehåll

De olika momenten i produktframtagning förklaras från marknad och kravspecifikation till konstruktion och produktionsplanering. Begreppet produktlivscykel introduceras. Kursen ger en förståelse för produktstrukturer och dokumentation av dem. Begrepp som moduler, delkompletter och detaljer ingår. Vidare ingår sätt att dokumentera produkter som CAD-modeller, ritningar, stycklistor och tekniska rapporter. Hantering för dokumentation och versioner (PDM) introduceras.
Kursen ger även förståelse för hur en akademisk rapport är uppbyggd samt träning i att skriva vetenskapliga och akademiska rapporter.

Kursen innehåller följande moment:
- Översikt produktframtagning
- Metodik i produktframtagning
- Hållbarhet
- Produktstukturer
- Lagar och producentansvar
- Praktisk verkstadsövning
- Vetenskapligt och ingenjörsmässigt arbetssätt
- Rapportskrivning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1. Eller Matematik D, Fysik B, Kemi A

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIPG18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-03-13 09:38:56