Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion till programmering 9 hp

Kursinnehåll

Kursen ämnar ge studenten grundläggande kunskaper i strukturerad programmering, inklusive programdesign och implementation med hjälp av imperativ programmering i C/C++.

Kursen innehåller följande moment:
- Problemlösning med stegvis förfining
- Programstrukturer (sekvens, selektion, iteration)
- Inbyggda och egendefinierade datatyper
- Minnesallokering, pekare och referenser
- Funktioner
- Introduktion till klasser och objekt
- Att använda en debugger
- Programmeringsspråket C/C++, dvs den delmängd av C++ som motsvaras av C
- Vad som skiljer programspråket C från den delmängd av C++ vi använder i kursen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Datateknisk introduktionskurs, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIPK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-24 08:18:05