Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industriella produktionssystem 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen fokuserar utveckling och drift av industriella produktionssystem, med hänsyn särskilt tagen till relevanta aspekter av hållbarhet.

Kursen innehåller följande moment:
- Mätning av produktivitet och samtidig utveckling av metod, utnyttjande och prestation
- Mätning och analys av totalproduktivitet i maskiner och utrustningar och hur underhåll organiseras för att få högre tillgänglighet
- Strategiska perspektiv och hur dessa påverkar produktionssystemet
- Process- och layoutval, flödesanalys, materialhantering, flaskhals- och köteori
- Utformning av produktionssystem
- Lean produktion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Industriell ekonomi 7,5 hp, Matematisk statistik 7,5 hp samt Material i produkt och tillverkningsprocess 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIPN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-06-05 07:24:21