Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Informationsteknologi i försörjningskedjor (Information Technology in Supply Chains) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och förmågor inom informationslogistik. Fokus i kursen ligger på planerings- och exekveringssystem, kommunikationssystem och identifieringssystem ur ett upphandlings, implementerings och användarperspektiv.

Kursen innehåller följande moment:
- Planerings- och exekveringssystem: Affärssystem, APS-system, Lageradministrationssystem, Transportplaneringsystem
- Kommunikationssystem
- Identifieringssystem
- Beslutsstödsystem

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Företagslogistik, 15 hp och Lean verksamhetsutveckling, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TITK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-06-02 11:25:08