Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Interkulturella utmaningar i ingenjörsarbete (Engineering and Inter-Cultural Encounters) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen behandlar kunskaper och insikter om kulturskillnaders påverkan på industriell verksamhet samt hur nationella kulturer skiljer sig åt och påverkar företags strategier och människors kommunikation och beteenden.

Kursen innehåller följande moment:
- Definitioner av kultur, subkultur och organisationskultur
- Ledarskapets beroende av kulturell kunskap
- Globala kulturmönster och sociala värden genom vilka de skiljer sig
- Modeller för kulturell anpassning och stress orsakad av detta
- Etnocentrism och betydelsen av kulturell identitet
- Betydelsen av stereotypiska beskrivningar och roller
- Kulturell intelligens
- Att arbeta i och med interkulturella grupper

Förkunskapskrav

Godkända kurser inom programmet på 150 hp eller en högskoleingenjörsexamen om 180 hp

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: TIUR21
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2022-06-10 07:14:52