Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Konstruktionsteknik 1 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
-Lastberäkningar och partialkoefficientmetoden
-Materialegenskaper hos stål, trä och betong
-Strävor i stål och trä
-Balkar i betong, stål och trä
-Pelare i stål och trä
-Vanligaste stomtyperna

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Byggnadsmekanik, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TK1K18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-18 16:17:00