Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Belysningsteknik och kvalitetssäkring 2 15 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller teoretiska kunskaper och verktyg inom belysningsplanering för utemiljö och utsatta miljöer.

Kursen innehåller följande moment:
- Belysningsplaneringsprocessen utifrån fördefinierade krav
- Lagar, standarder och rekommendationer för utformning av belysningsanläggningar
- Regler och rekommendationer för utformning av belysningsanläggningar
- Datorbaserade och manuella beräknings- och redovisningsmetoder
- Utföra kostnadskalkyler
- Ljuskälle- och armaturtyper
- Granska belysningsprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Belysningsteknik och kvalitetssäkring 1, 12 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TK2K11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-08-20 13:45:01