Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Konstruktionsteknik 2 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

Slakarmerad betong:
-Dubbelarmerade tvärsnitt
-T-tvärsnitt -Böjda tvärsnitt i stadium II
-Böjning med samtidig normalkraft
-Krympning och krypning
-Sprickbildning och sprickbegränsning
-Dimensionering av pelare
-Balknedböjning
-Dimensionering av korsarmerade plattor

Stål:
-Dimensionering av balkar och stänger utsatta för dragkrafter och böjning med hänsyn till tvärsnittsklasser
-Dimensionering av svets- och skruvförband

Trä:
- Spik- och skruvförband i träkonstruktioner

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 2 Analys och dimensionering - Hus, 6 hp eller BIM 2 Analys och simulering - Utformning, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TK2N12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-24 08:51:11