Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Komponentgjutning (Component Casting) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen avser ge studenten grundläggande kunskaper i och fördjupning om komponentframtagning av gjutna metalliska material, inkluderande gjutgodsdesign, materialegenskaper och tillverkningsprocesser. I samtliga moment används en teknikvetenskaplig ansats till både vad avser systematiskt angreppsätt och matematiskt språk för att kunna analysera och värdera lösningar och associerade problem.
Kursen innehåller följande moment:
- Tillverkning av komponenter genom gjutning
- Tillämpningar av värmetransport, inkluderande värmeledning, konvektion, värmestrålning för beräkning av stelningsförlopp och matning
- Tillämpningar om fluidströmning, Bernoullis ekvation, kontinuitetsekvationen, lamellär och turbulent strömning
- Gjutna material, stelningsförlopp, mikrostruktur och egenskaper.
- Fördjupning i fasdiagram
- Relationen gjutprocess, mikrostruktur och egenskaper hos gjutlegeringar
- Sugnings- och gasporositetsbildning
- Tumregler kring gjutgodsdesign, gjutgodskonstruktion och materialval
- Introduktion till datorsimulering av gjutprocessen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Hållfasthetslära, 6 hp samt Grundläggande termodynamik och transportfenomen, 3 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TKGK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-27 10:50:39