Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Konstruktionsmaterial (Engineering Materials) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i konstruktionsmaterialens struktur och egenskaper samt om möjligheterna att påverka egenskaper.
Kursen innehåller följande moment:
- Atomstruktur och atombindningar
- Kristallstrukturer och defekter
- Diffusion
- Fasdiagram och legeringar
- Materialprovning, brott och haveri
- Järn- och icke-järnbaserade metalliska material och användningsområden
- Värmebehandling av metalliska material
- Polymera material, användningsområden och relaterade tillverkningsmetoder
- Kompositer
- Keramer
- Korrosion
- Materialval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete, 15 hp samt Envariabelanalys, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TKSK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-05-27 15:39:41