Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitetsteknik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenterna kunskaper om synsätt, metoder och hjälpmedel för att styra, förbättra och säkerställa kvaliteten hos produkter/tjänster i syfte att skapa förutsättningar för att förbättra produktivitet och konkurrenskraft.
Kursen innehåller följande moment:
- Kvalitetsbegreppet
- Kvalitet i produktutveckling, produktion och marknadsföring
- Metoder och verktyg för kvalitetsarbete
- Grundläggande variationsförståelse
- Statistisk processtyrning
- Metoder och verktyg för riskanalys och tillförlitlighetsbedömning
- Ledningssystem ur ett kvalitets- och miljöperspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Matematisk statistik, 7.5 hp samt Tillverkningsteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TKVK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-25 11:30:40