Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Linjär algebra (civ.ing) 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen introducerar vektorer och visar hur vektorräkningar används för att lösa geometriska problem, ger teori och systematiska metoder för lösning av linjära ekvationssystem. Vidare introduceras matriser och linjära avbildningar.

Kursen innehåller följande moment:
- Linjära ekvationssystem, gausseliminering
- Minsta kvadratmetoden
- Vektoralgebra med geometriska tillämpningar
- Matriser och matrisalgebra
- Nollrum, värderum, dimensionssatsen
- Linjära avbildningar
- Determinanter med tillämpningar
- Baser och basbyten
- Egenvärden och egenvektorer, diagonalisering
- Isometriska avbildningar, spektralsatsen och kvadratiska former
- Användning av dataprogramvara för vektor- och matrisberäkningar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1. Eller Matematik D, Fysik B, Kemi A

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TLAG19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-11-05 11:36:00