Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ledning och organisering 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen tar fokus på att förstå ledning och organisering av verksamheter med utgångspunkt i verksamhetens huvudsakliga syfte. Särskilt diskuteras olika former av motstridigheter och spänningar i organisationer. Kursen bidrar till kunskap, färdigheter och förmågor inom ledning och organisering genom analys och tillämpning av teorier och modeller i relation till såväl fiktiva som reella fall.

Kursen innehåller följande moment:
-Verksamhetsledning
-Lärandet i organisationer
-Perspektiv på förändring – förbättring, utveckling, innovation
-Att leda samspel och kommunikationsprocesser
-Att leda och organisera i relation till interna och externa förutsättningar
-Identifiera möjligheter och barriärer för verksamhetens utveckling
-Relationen mellan teknik, kontext och intern organisation
-Tillämpning av tidigare kurser, genomgångna metoder och modeller

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Lean verksamhetsutveckling, 7,5 hp, Projektledningsmetodik, 7,5 hp och Näringslivsförlagd kurs i Industriell organisation och ekonomi, 12 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TLDK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-24 08:56:53