Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Armaturdesign (Luminaire Design) 9 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen är avsedd att ge eleverna möjlighet att fördjupa sin kunskap inom armaturdesign och att bli bekant med de funktionella och estetiska aspekterna av produktdesign. Den ger också en möjlighet för eleverna att förfina sin skiss- och kommunikationsförmåga.

Kursen innehåller följande moment:
- Teori och tekniker för produktdesign inklusive koncept, prototyptillverkning, färger och material
- Armaturhistoria
- Behov av armaturer för olika användningsområden
- Armaturdesign och funktion
- Armaturens uppbyggnad, produktion, struktur och material
- Handskissade och datorgenererade bilder
- Presentation och kommunikation relaterad till armaturdesign

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inom programmet, inklusive Grunder i belysningsteknik, 6hp eller Grunder i belysningsteknik, 9hp samt erfarenhet av projektering

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TLDN12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-06-02 07:47:43