Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ljus för expo och event (Lighting for Expo and Events) 15 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

I kursen tittar vi på användandet och ändamålet med ljus för expo och event. Med hjälp av visuell utvärdering planeras belysningsanläggningar för att kommunicera budskap för marknadsföring och underhållning.

Kursen innehåller följande moment:
- Belysningsteknik
- Styrsystem för belysning
- Visuell kommunikation med ljus
- Interaktionen människa, ljus och omgivning
- Ljus och användarupplevelse
- Belysningsplaneringprocessen och planeringsmetoder
- Vidareutveckling av en befintlig anläggning
- Provljussättning och mockup prototyper
- Visuell utvärdering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inom programmet, inklusive Grunder i belysningsteknik, 6hp eller Grunder i belysningsteknik, 9hp samt erfarenhet av projektering

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TLEN12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-06-02 10:25:46