Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ljus för hälsa och välmående (Light for Health and Well-being) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen är en introduktion till ämnet Ljus och hälsa. I kursen byggs kunskap för att förstå hur olika funktioner i den mänskliga kroppen är kopplade till ljus och hur man med ljusets hjälp kan stödja och skapa hälsa. Därutöver ger kursen insikt i hur vetenskapliga och tillämpade metoder kan användas för att utforma och studera belysning för en miljö som tillfredsställer människors hälsa och välbefinnande.


Kursen innehåller följande moment:
- Mänskliga faktorer i belysning
- Visuellt obehag och förebyggande metoder
- Utförande och analys av vetenskapliga experiment
- Tillämpning av resultat från ljus- och hälsoforskning i ett ljusdesignprojekt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Grunder i Belysningsteknik

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TLHN12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-04-14 13:28:51