Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ledarskap och projektledning (Leadership and Project Management) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen består av två delar, en del om gruppdynamik och ledarskap och en del om projektledning.
Gruppdynamik och ledarskap:
- Motivation och beteendestilar
- Interkulturell kommunikation
- Kommunikation och feedback
- Ledarskap och medarbetarskap
- Teamutveckling
- Gruppdynamik
Projektledning:
- Projektmodeller
- Projektmetodik
- Projektledning
- Projektledarens olika analysverktyg (ex. intressentanalys, risk-analys, SWOT-analys)
- Projekt-team and samarbete
- Planering och styrning av projekt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Engelska B, Fysik A, Kemi A, Matematik D.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TLPG18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-10-03 13:38:14