Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Logistik 6 hp

Kursinnehåll

I kursen ges studenten grundläggande kunskaper och förmågor inom områden som på olika sätt
angränsar logistiken med fokus på de interna gränssnitten mellan inköp, produktion, produktframtagning och marknad samt externa gränssnitt till kund och leverantör. Dessutom ges grundläggande kunskaper om hur dessa gränssnitt kan hanteras.

Kursen innehåller följande moment:
- Tillämpade produktframtagningsprocesser
- Grundläggande logistik
- Interna samverkan: Tvärfunktionella team
- Externa samverkan: Kundens och leverantörers roll i ett produktutvecklingsperspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Matematisk statistik, 7,5 hp samt Tillverkningsteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TLSK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-03-11 08:25:18