Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Lean verksamhetsutveckling 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och förmågor inom ”lean production” och verksamhetsutveckling. Fokus i kursen ligger på metoder och verktyg inom ”lean production”.

Kursen innehåller följande moment:
- Olika typer av produktionssystem
- Materialförsörjningssystem
- Produktionslayouter
- Produktions- och materialhanteringsutrustning
- Produktivitet
- Utrustningseffektivitet (TAK)
- Värdeflödesanalys
- Lean produktion
- Standardiserat arbete
- Linjebalansering
- Ställtidsreducering (SMED)
- Produktionsmätningar
- Social hållbarhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Företagslogistik, 15 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TLVK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-12-05 14:22:42