Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Byggmaterial och byggteknik 2 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

Byggfysik:
-Värme och fukttransport, beräkningar för sammansatta konstruktioner
-Ljud- och brandfysik och dess tekniska krav på byggnader och konstruktioner

Byggteknik:
-Stommar av trä, betong, murverk och stål och deras byggtekniska uppbyggnad
-Stomkompletteringar såsom mellanväggar, balkonger, fönster dörrar mm.
-Elementbyggnadsteknik inklusive industriellt byggande

Byggnadsmaterial:
-Trä och träbaserade produkter
-Keramiska material -Skivmaterial
-Glas och glasprodukter
-Ytbehandlingsmaterial, lim, fogmaterial
-Byggmaterials miljöpåverkan kopplat till nationella miljökvalitetsmål
-Miljödeklarationer för byggprodukter och ingående kemiska produkter
-Miljöklassning av byggprodukter och byggnader

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Byggmaterial och byggteknik 1, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TM2K18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-15 14:45:46