Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Maskinelement 6 hp

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att ge studenten kunskap om maskinelement samt att lära sig att välja och dimensionera maskinelement.

Kursen innehåller följande moment:
- Lagertyper
- Rem, kugg och kedje-transmissioner
- Axelkopplingar
- Bromsar
- Krympförband
- Pressförband
- Nitförband
- Axelförband
- Skruvförband
- Fjädrar
- Axlar
- Tätningar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Konstruktion, 6 hp samt Hållfasthetslära, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TMEK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2022-06-02 11:15:53