Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Tillämpad matematik och fysik 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande matematik och fysik med särskild inriktning mot utbildning inom ljusdesign. Kursen utgår från det naturvetenskapliga arbetssättet med experiment, analys, och tolkning av mätningar med hjälp av modeller. Kursen ska även ge en förtrogenhet vid algebraisk hantering av formler och uttryck.

Kursen innehåller följande moment:
Algebra
- Algebraiska uttryck
- Ekvationer av första och andra graden
- Potenser
- Hantering av formler och identiteter
Funktionslära
- Funktioner av första och andra graden.
- Grafer och koordinatsystem.
Geometri och trigonometri
- Likformighet
- Area- och volymberäkningar
- Trigonometri i rätvinkliga trianglar
- Vinklar och rymdvinklar
Kraft och Energi
- Kraft, arbete, energi, effekt och verkningsgrad
- Enhetsomvandlingar
Elektromagnetiska vågor och ljus
- Ljus som elektromagnetisk vågrörelse
- Diskreta och kontinuerliga spektrum
- Ljusets egenskaper såsom interferens, reflektion och brytning
- Temperaturstrålning, svartkroppsstrålning, färgtemperatur och ljusstyrka

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TMFG16
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-03-11 09:16:30