Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mekanik och hållfasthetslära 2 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande teorier inom den klassiska mekaniken samt konstruktionstekniska begrepp och principer inom den klassiska hållfasthetsläran.

Kursen innehåller följande moment:
- Partikelkinematik
- Partikelkinetik, arbete och energi, impuls och rörelsemängd, stöt
- Stela kroppars plankinematik, stela kroppars plankinetik
- Analys av 3D dynamik i SolidWorks motion analysis

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Mekanik och Hållfasthetslära 1, 7.5 hp, Linjär Algebra, 7.5 hp, Envariabelsanalys, 7.5 hp och Flervariabelsanalys, 7.5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TMHK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-24 09:07:18