Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Materialteknik och möbelkonstruktion 6 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar val av material och tillverkningsmetod för önskad produktutformning. Ett särskilt fokus läggs på möbelkonstruktion med de överväganden som är relevanta vid kombination av olika material. Kursen tar upp kvalitets- och miljöledningssystem där användandet av moderna metoder är centralt. Även certifieringar inom kvalitet, miljö och etik för ingår i kursen.

Kursen innehåller följande moment:
- Konstruktionsmaterials egenskaper och samhörande tillverkningsmetoder
- Kravprofil och materialval
- Certifieringar inom kvalitet, miljö och etik
- Hållbar utveckling
- Möbelkonstruktion i möbelbranschens vanligaste förekommande konstruktionsmaterial
- Sammanfogningsmetoder
- Ytbehandling
- Produktkostnad kopplad till materialval, kvalitet, miljö och tillverkningssätt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Prototyptillverkning, 6 hp och Designmetodik med projektarbete, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TMKK15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-18 15:24:32