Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Material- och produktionsstyrning 6 hp

Kursinnehåll

I kursen ges studenten kunskaper i hur företag hanterar internlogistik. Fokus i kursen ligger på logistikens målsättningar och nyckeltal samt lagers funktion och material- och produktionsstyrning.
Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion av produktionslogistik
- Produkter och produktion
- Kostnader och kapitalbindning
- Internlogistikens nyckeltal
- Lager
- Prognostisering
- Planering och styrning av material
- Kundservice

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Matematisk statistik, 7,5 hp samt Tillverkningsteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TMPK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-10-04 15:06:11