Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematisk statistik (Mathematical Statistics) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursen behandlar den grundläggande teorin för sannolikhetsberäkningar samt relevanta statistiska metoder som används för analys av mätdata. Slumpmässig variation är ett centralt begrepp.

Kursinnehåll

Kursen behandlar den grundläggande teorin för sannolikhetsberäkningar samt relevanta statistiska metoder som används för analys av mätdata. Slumpmässig variation är ett centralt begrepp.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande sannolikhetslära
- Stokastiska variabler
- Diskreta och kontinuerliga fördelningar, speciellt normalfördelningen
- Centrala gränsvärdessatsen med tillämpningar
- Beskrivande statistik
- Punkt- och intervallskattningar
- Hypotesprövning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik D eller Matematik 3c, alternativt genomgången kurs i Grundläggande matematik och kemi, 6 hp.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TMSG14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2016-04-05 08:42:48