Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematisk statistik SSCM (Mathematical Statistics SSCM) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande sannolikhetsteori samt metoder för statistisk slutledning och analys av mätdata.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande sannolikhetslära
- Stokastiska variabler
- Diskreta och kontinuerliga fördelningar, speciellt normalfördelningen
- Centrala gränsvärdessatsen med tillämpningar
- Beskrivande statistik
- Punkt- och intervallskattningar
- Hypotesprövning
- Enkel linjär regression
- Korrelation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Grundläggande analys, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TMSK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-10-03 14:42:48