Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Material och teknik för anläggning 6 hp

Kursinnehåll

För att bibehålla och utveckla vårt samhälle krävs att vi har en fungerade infrastruktur i form av bland annat gator och vägar. För att kunna konstruera och bygga dessa krävs kunskap om hur de är sammansatta samt förståelse för vanligen förekommande materials egenskaper och användning.

Kursen innehåller följande moment:
- Material och produkter avsedda för anläggningsändamål
- Markarbeten: schaktning, fyllning, förstärkning, överbyggnad, beläggning
- Vägbyggnadsteknik: vägens geometriska och konstruktiva utformning
- Byggmaterial: jord och berg, bitumen bundna lager, trä

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Byggmaterial och byggteknik 1, 7,5hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TMTK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-06-02 11:25:03