Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Näringslivsförlagd kurs 1 i 3D-teknik 6 hp

Kursinnehåll

I kursen tillämpar studenten kunskaperna från programmets tidigare kurser i praktiskt, tekniskt arbete (ofta i form av en projektuppgift) på ett företag, offentlig förvaltning eller organisation och får därigenom insikter som kommer till nytta i efterföljande kurser. Arbetet examineras i form av en teknisk rapport och en muntlig presentation av arbetet och erfarenheterna.
Kursen innehåller följande moment:
- Näringslivsförlagd kurs inom mekanisk konstruktion
- Studenten följer och bidrar med kunskap i det praktiska arbetet med relevans för utbildningens huvudområde
- Planera, genomföra och redovisa ett projekt såväl skriftligt som muntligt
- Rapportskrivning - struktur, ordbehandling, tabeller, bildhantering etc

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 30 hp inom programmet 3D-teknik och genomgången kurs i Produktionsberedning och kalkyl, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TN3K19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-24 09:12:27