Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Näringslivsförlagd kurs i Produktutveckling med möbeldesign 15 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenten tillfälle att i företagsmiljö tillämpa sina förvärvade kunskaper i praktiskt arbete. Arbetsuppgifterna är varierande, men produktutveckling, CAD-verktyg, ritteknik och marknadskommunikation är lämpliga områden. I kursen ingår att presentera sitt arbete i form av en projektrapport och muntlig redovisning.

Kursen innehåller följande moment:

-Tillämpning och fördjupning av förvärvade kunskaper

-CAD och ritteknik enligt företagets standard

-Produktutvecklingsprocessen på företaget

-Företagets marknadsposition och produktimage

-Projektplanering

-Produktframtagning

-Projektpresentation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 60 hp inom programmet (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TNFN15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 13:20:34