Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nätverksprogrammering 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till Internets uppbyggnad och TCP/IP-protokollen, men fokuserar därefter på OSI-modellens övre skikt (session, representation och applikationsskikten).
Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till datanät och OSI-modellen
- Introduktion till TCP/IP-protokollen
- Klient/server begreppet
- Socketprogrammering
- Skriptspråk
- Vissa standardtjänster och deras protokoll (Telnet, HTTP, SMTP, DNS, etc)
- Hur säker kommunikation kan åstadkommas med autentisering och kryptering (HTTPS, DNSSEC, S/MIME, PGP, etc)
- Principerna för datakompression av text och bild
- Decentraliserade arkitekturer (Tor, Bitcoin, GPG, etc)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Objektorienterad programmering, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TNPK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-05-26 10:13:45