Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Objektorienterad programmering 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen avser att ge studenterna kunskap om objektorienterad konstruktion av programvara och objektorienterade programmeringsspråk.
Kursen innehåller följande moment:
- Objektorienterade begrepp
- Objektorienterad design?
- Objektorienterade språk och deras egenskaper
- Objektorienterad programmering i praktiken
- Objektorienterad programmering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TOPK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-10-22 16:00:50