Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Objektorienterad mjukvaruutveckling med designmönster 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ämnar ge studenten de kunskaper som denne behöver för att kunna genomföra objektorienterad design i enlighet med etablerad praxis, samt kunna implementera resultaten av sagda design i programkod.

Kursen innehåller följande moment:
-Introduktion till systemutvecklingsmetoder: vattenfallsmodeller, iterativa metoder, agila metoder
- Kravspecifikationer för och validering av mjukvara
- Unified Modelling Language: klassdiagram, sekvensdiagram, use case-diagram, etc.
- Designmönster: objektorienterade mönster, analysmönster, mönster för systemarkitektur

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Objektorienterad programmering, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TOUK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-03-07 09:06:03