Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Produktionsteknik 2 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenten kunskaper i produktionsteknik ur ett företagsperspektiv, integrerat med
hållbar utveckling. Den studerande kommer även kunna förstå en helhet inom området
produktionssystem.

Kursen innehåller följande moment:
-Fördjupning inom balansering av liner
- Teorier för flaskhalsar
- Köteori med simulering
- Frekvensstudier
- Ställtidsförkortning och flexibilitet
- Standardiserat arbetssätt och ständiga förbättringar
- Materialtillförsel till station
- Automation
- TPM/Underhållsteknik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Produktionsteknik 1, 7,5 hp och Kvalitets- och Verksamhetsutveckling 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TP2N10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-01-20 13:56:45