Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Produktionsberedning och Kalkyl 15 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande förståelse för vad som krävs för att skapa en effektiv produktion med hjälp av produktionsberedning i 3D CAM-system. Den ska ge förståelse för hur konstruktion (olika lösningar, krav och toleranssättning), produktion (tillverkning och kontrollmätning) och ekonomi (lönsamhet) påverkar varandra och ge studenten verktyg att kunna analysera och ta bättre konstruktionsbeslut.
Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion i skärteknik
- Additiv tillverkning
- Grunderna i ISO-programmering
- Datorstödd programmering av CNC-maskiner med 3D CAD/CAM
- Ritteknik och avancerad solidmodellering
- Mätteknik
- Toleranser
- Grundläggande företagsekonomi
- Investeringskalkyl, självkostnadskalkyl och bidragskalkyl
- Projekt från idéskiss till programmering och produktion i CNC-maskiner

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Engelska A, Matematik B

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPBG19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-18 15:32:07