Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Belysningsprojektering i kundnära projekt 9 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller teorier om omvärlden, modeller och metoder och människans beteenden som omsätts i ett projektarbete. I kursen presenteras olika metoder för att bedöma belysningsförslag. Projektarbetet utgår ifrån ett upplevt kundproblem och realiseras i form av en belysningsplanering.

Kursen innehåller följande moment:
-Samverkansprocess
-Tidsbedömning av insats kontra slutresultat
-Tidigare vetenskaplig forskning
-Träning i olika aspekters inverkan på val i belysningsanläggningen
- Teori och träning i hur en omvärldsanalys hjälper till i realiserandet av projekt
- Definiera och diskutera förutsättningar och begränsningar relaterade till projektets behov
- Digitala verktyg för utvärdering och bedömning av designlösningar
- Digitala verktyg för presentation av designlösningar
- Tolka kundkrav, analysera, bedöma samt utforma och presentera lösningar i projektform

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inom programmet Ljusdesign 180 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPDN11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-12-22 08:13:20