Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Produkt- och produktionsplattformar (Product and Production Platforms) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen är baserad på såväl teori som praktik. Detta inkluderar grundläggande begrepp tillsammans med aktuell forskning och industriell tillämpning inom området. Olika stöd för att planera, utveckla och analysera produkt- och produktionsplattformar introduceras och tillämpas. Påverkan på affärsprocesser av olika plattformsstrategier diskuteras samt användning inom olika sektorer och för olika tillämpningar.

Kursen innehåller följande element:
- Grundförutsättningar inom produkt- och produktionsplattformar.
- Produkt- och produktionsplattformar i industriell tillämpning.
- Affärsmöjligheter och utmaningar kopplat till implementering och hantering av plattformsstrategier.
- Informationshantering och livscykelanalys (PLM och BIM).
- Arbetssätt och metoder för att planera, utforma och analysera produkt- och produktionsplattformar .
- Modeller, metoder och verktyg som används utformning och utveckling av produkt- och produktionsplattformar.
- Aktuell forskning och industriell tillämpning.
- Användning av plattformsstrategier inom olika sektorer och för olika tillämpningar.

Förkunskapskrav

Kandidat eller yrkesexamen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet maskinteknik, Industriell organisation och ekonomi, Byggnadsteknik, Arkitektur, Produktutveckling (med relevanta kurser i ljusdesign) och 15 hp matematik eller minst 150 hp godkända kurser inom programmet Industriell Produktframtagning (civilingenjör) dessutom krävs genomgången kurs i Integrerad produkt- och produktionsutveckling 7,5 hp eller BIM – Requirements and Specifications 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TPDS22
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-12-01 13:52:47