Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion till produktutveckling och konstruktion 10 hp

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till konstruktörens yrkesroll. Kursen ger även insikt i hur en arbetsgrupp fungerar och vilka beslut som behöver tas beträffande tekniker, verktyg, tillverkning och ekonomi under en produktutvecklingsprocess.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande solidmodellering
- Ritteknik och ritregler
- Tillverkningsmetoder; plåtbockning, stansning och laserskärning
- Produktutvecklingsprocessen
- Introduktion till produktkalkylering
- Gruppdynamik - roller i gruppen m m
- Konflikthantering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Engelska A, Matematik B.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPKG18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-06-04 07:21:06