Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Projektledningsmetodik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Projekt som arbetsform
- Projektstegen och projektmodeller
- Projektledarrollen
- Organisering och aktivering inom projekt
- Projektledningsmetodik
- Generella projektdokument
- Projektverktyg för planering och uppföljning
- Projektkalkylering och budgetering
- Sociala och miljömässiga aspekter inom projektledning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, Kemi A, Matematik D.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPLG10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-06-11 08:41:16