Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Produktionsstyrning (Construction Management) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Att ge kunskaper om byggentreprenadföretagets projektledning och produktionsstyrning med fokus på omfattning, planering, tid, kostnader och kvalitet

Kursen innehåller följande moment:

Produktionsprocessen
-Egenskaper och detaljer som rör produktionsprocessen inom byggbranschen
-Ledningsproblem och utmaningar som uppstått i aktuella byggprojekt

Projektförberedelse
-Introducera viktiga överväganden som behöver göras i förberedelseprocessen för byggproduktionen, såsom intressentanalys, projektleverans, omfattning, Work Breakdown Structure, Informations- och kommunikationsteknologi.

Projektgenomförande
-Planering, och styrning av kritiska faktorer för projektleverans.
-CPM (critical path method); PERT (project evaluation and review technique), och EV (earned value method).
-Strategier för noll olyckor och noll fel.
-Hantering av omfattning, tid, kostnad, kvalitet, säkerhet och risk.

Projektavslut och överlämnande
-Grundläggande överväganden för att säkerställa överlämnandet av det färdiga projektet till beställaren.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Mätteknik och GIS, 9 hp samt Byggmaterial och byggteknik 2, 6 hp eller Material och teknik för anläggning, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPOK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 13:35:27