Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Produktionslogistik (Production Logistics) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom produktionslogistik ur ett företagsperspektiv. Fokus i kursen ligger på metoder för planering och styrning av produktionsverksamhet.

Kursen innehåller följande moment:
- Sälj- och verksamhetsplanering
- Fördjupning inom prognostisering
- Behovskonsolidering av prognos och kundorder
- Underlag för leveranslöften (ATP och CTP)
- Periodbaserad planering och styrning (MRPII)
- Taktbaserad planering och styrning
- Flaskhalsplanerad planering och styrning (DBR)
- Planering och styrning i processindustrin
- Kundorderstyrning och projektorienterad produktion
- Produktionsnätverk
- Hybridlösningar för planering och styrning
- Ekologisk hållbarhet

Förkunskapskrav

Kurser omfattande minst 150 hp inom programmet ska vara godkända inklusive Logistik 7,5 hp, Industriella produktionssystem 7,5 hp samt Intelligent dataanalys 7,5 hp

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: TPOS22
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-06-17 07:00:44