Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Programskrivning (Lighting Masterplan) 9 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Analysmetoder
- Informationsinsamling
- Analys av befintliga belysningsplaner
- Analys av lokaler och / eller byggnader som underlag för utformning av belysningsplaner
- Skriva och designa ljusplaner
- Presentation och kommunikationsteknik
- Byggnadsregler och krav
- Studie av aktuell forskning inom området

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inom programmet, inklusive Grunder i belysningsteknik, 6hp eller Grunder i belysningsteknik, 9hp samt erfarenhet av projektering

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPSN12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-06-02 07:47:36