Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Prototyptillverkning 6 hp

Kursinnehåll

Kursen introducerar träindustrins standardmaskiner och en produkt tillverkas med ledning av ritning och operationslista. Egenskaper för trä- och träbaserade material och bearbetningen av dem behandlas med fokus på maskinsäkerhet. Val av bearbetning- eller formningsmetod efter den prototyp som ska tillverkas är centralt i kursen.

Kursen innehåller följande teoretiska och praktiska moment:
- Bearbetningsprinciper, massivträ, böjträ, formpressning, fanéring och limning
- Beredning och operationsflöden
- Maskintyper, funktion, arbetssätt, verktyg och säkerhet
- Materiallära
- Ytbehandling
- Montering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i CAD 1 med Ritteknik, 9 hp (eller motsvarande)..

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TPTK14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2016-03-04 09:21:33